Price Action Tinh Hoa   Cấu Trúc Thị Trường x Order Block


Chủ đề Trả lời Lượt xem Hoạt động
29 366 Tháng Sáu 29, 2022
31 486 Tháng Sáu 28, 2022
31 3018 Tháng Sáu 27, 2022
77 4229 Tháng Sáu 21, 2022
66 5309 Tháng Sáu 13, 2022
3 130 Tháng Sáu 12, 2022
0 148 Tháng Sáu 2, 2022
78 4496 Tháng Năm 20, 2022
42 3285 Tháng Năm 14, 2022
12 306 Tháng Năm 8, 2022
8 1063 Tháng Ba 14, 2022
54 2174 Tháng Tư 29, 2022
8 625 Tháng Ba 1, 2022
10 476 Tháng Ba 1, 2022
138 5326 Tháng Hai 23, 2022
2 232 Tháng Hai 16, 2022
12 1189 Tháng Hai 14, 2022
9 829 Tháng Một 3, 2022
19 517 Tháng Một 1, 2022
78 4081 Tháng Mười Hai 31, 2021
10 619 Tháng Mười Hai 18, 2021
16 713 Tháng Mười Một 28, 2021
60 2548 Tháng Mười Một 19, 2021
63 2077 Tháng Mười Một 17, 2021
23 1442 Tháng Mười Một 13, 2021
6 621 Tháng Mười Một 13, 2021
7 623 Tháng Mười Một 13, 2021
1 584 Tháng Mười Một 13, 2021
8 316 Tháng Mười Một 10, 2021
4 517 Tháng Mười Một 9, 2021