Price Action Tinh Hoa   Cấu Trúc Thị Trường x Order Block


Chủ đề Trả lời Lượt xem Hoạt động
29 440 Tháng Sáu 29, 2022
31 560 Tháng Sáu 28, 2022
31 3352 Tháng Sáu 27, 2022
77 4579 Tháng Sáu 21, 2022
66 5622 Tháng Sáu 13, 2022
3 156 Tháng Sáu 12, 2022
0 180 Tháng Sáu 2, 2022
78 4772 Tháng Năm 20, 2022
42 3540 Tháng Năm 14, 2022
12 339 Tháng Năm 8, 2022
8 1092 Tháng Ba 14, 2022
54 2243 Tháng Tư 29, 2022
8 686 Tháng Ba 1, 2022
10 498 Tháng Ba 1, 2022
138 5551 Tháng Hai 23, 2022
2 254 Tháng Hai 16, 2022
12 1228 Tháng Hai 14, 2022
9 848 Tháng Một 3, 2022
19 547 Tháng Một 1, 2022
78 4200 Tháng Mười Hai 31, 2021
10 644 Tháng Mười Hai 18, 2021
16 731 Tháng Mười Một 28, 2021
60 2597 Tháng Mười Một 19, 2021
63 2132 Tháng Mười Một 17, 2021
23 1478 Tháng Mười Một 13, 2021
6 640 Tháng Mười Một 13, 2021
7 637 Tháng Mười Một 13, 2021
1 597 Tháng Mười Một 13, 2021
8 332 Tháng Mười Một 10, 2021
4 553 Tháng Mười Một 9, 2021