Chạm TP nhưng mất tiền. nhờ a trung và ae thông não ạ?

lệnh này e vào xong rôiif đi ngủ, sáng mở máy thì thấy giá đã về vùng tp, vừa chạm tp 1.17600 nhưng kiểm tra trên XTB thì lệnh này k khớp được( ở XTB GIÁ VẪN báo là đã chạm 1.17600), mà quay lại dính SL ạ… buồn TradingView Chart

Êu chắc nó biết bạn đi ngủ nên nó vậy. spread j mà giãn kinh vậy nhỉ. Bạn dùng tk pro hay standar?

1 Likes

vâng e dùng standar ạ

chỉ có thể giải thích bằng spread thôi. cố mà dùng tk pro b ạ. trade khung m15 nhiều quả đau lắm

1 Likes

giá dao động 0.2pip, vậy thì chưa khớp bạn ạ。minhf ko thấy bất thường gì ở đây cả

2 Likes

Tk standard sàn xtb mình ko nhầm thì spread bình thường đã gần 2pip.

1 Likes

100% do spread rồi. :))) nhưng bạn vào lệnh không đặt cảnh báo à . Nếu đặt cảnh báo trên tradingview có thể vào cắt tay được mà

1 Likes

lệnh này m đặt xong đi ngủ , hôm sau còn bận đi lm nữa nên k quản lý đc ban ah, m còn bận cv bên ngoiaf nên lâu lâu ms đánh 15p