Có ai .Có thể giải thích giúp mình trường Hợp này?


Ai đó có thể chỉ mình . Tại sao giá k về tới đỉnh ở phía trên mà đi chưa tới đã giảm
Dc
K ạ . Cảm ơn nhiều

1 Likes

Theo mình là như vậy
NZDJPY ngày bao nhiêu đây bác

13/01/2022 :slight_smile: :)))))))))))))))


Đây là cách nhìn của mình.