Em người mới xin trợ giưps GJ 19/7

hình ảnh
H4 chuyển giảm thành tăng
hình ảnh
Klv h4 tăng
hình ảnh
Klv h1 tăng
hình ảnh
Kết thúc xu hướng hồi m15

Em là người mới nên có gì hok biết mọi ng bỏ qua ạ
Lệnh này em buy thì hợp lí k ạ

1 Likes

Bạn đọc lại nội quy. Không share lệnh chưa đóng hay hỏi về biểu đồ đang chạy.

2 Likes

Xoá chỗ nào vậy bác em tìm mãi k dc