Giải đáp Keylevel GBP/JYP

Mọi người cho em ý kiến đường màu vàng ở dưới có được cho là Keylevel không, nếu không thì thị trường chạy cũng khá logic nếu đó không phải là keylevel quan trọng H1

1 Likes

m nghĩ đó là klv quan trọng h4 là đường màu đỏ, Klv quan trọng H1 là đường màu vàng

2 Likes

vầy nhé. h4 đag ở dưới. chỗ màu đỏ là kl h1, trước đó giá đag về tét kl h1 thì do tin tức lại bay về đỉnh cũ và bây h lại đi xuống test lại klh1. khi giá đi xuống thì vô tình tạo xu hướng ở m15 . việc của bạn là gì thì biết rồi đấy :slight_smile:

1 Likes

Nhìn chart bác giống pro Rockz Fx quá. Khó xem thực sự.

1 Likes

và có 1 góc nhìn khác đó là . đoạn màu vàng là klh1. và chỗ như xuống đón là phá giả. hiện tai. giá vẫn chưa phá klh1 :slight_smile:

1 Likes

Pro đó có mấy video dùng chart 1 màu kinh vc, không quan tâm xanh đỏ gì luôn :))

2 Likes

Level thượng thừa rồi bác. Ngày trước e u mê chart m1 từ pro đó.

1 Likes

kaka mình dùng đó giờ quen, chứ nhìn xanh đỏ chán, đổi gió tí xíu

1 Likes

Thanks Bác nha, thắc mắc hôm qua h

Mình nghĩ kèo này mình xác định sai cái Keylevel quan tronng H1, keylevel vẫn là ở vùng Đỏ

KLQT tăng của H1 bị phá xuống (nó về lưng lừng) quay lên test lại KLQT H1 giảm (trên đỉnh chỗ phá vở giả) rồi tụt mạnh về KLQTH4 màu đỏ ở dưới. Sự kiến của mình.

1 Likes

Cũng có lý :smile::smile: thanks Bác

Em thì nghĩ kl h1 là đường màu vàng ở dưới. Vùng màu đỏ nó cũng là 1 kl, giá chạm vào bất kỳ kl nào đều có khả năng đảo chiều, hoặc bác thử kiểm tra xem vùng đỏ có phải là kl của timeframe lớn hơn ko