Giới thiệu chuyên mục Thảo Luận Ngoài Lề

Thảo luận các vấn đề ngoài lề như: Tools, Sàn giao dịch, Sản phẩm…

2 Likes

mình cứ tưởng thảo luận ngoài lề là đc thảo luận vấn đề ngoài lề ^^

mình có 100 usd để bắt đầu trade, sàn nào uy tín và cho nạp tiền ban đầu ít vậy các bạn

1 Likes