Lại là cậu vàng anh em ạ, hài vãicó ai buồn như tôi không

2 Likes

Lúc ra tin nó hay quét 2 đầu lắm bác :joy: :joy: :joy:

1 Likes

khả năng lại tp tại key gần nhất hoắc 3R thôi bạn ơi, tp 10R mộng mơ quá
lệnh này tp 5R là ăn rồi :))

bác để SL hơi ngắn thật, tham quá :joy: :joy: :joy:

1 Likes

tại bóp sl bé quá :))

lý do vào lệnh là nó đang ở vùng tranh chấp và xuất hiện một cây nến lưỡng lự à b … hoặc là một tín hiệu quá mua nào à :joy:

1 Likes

không phải: xu hướng lờn vẫn là xu hướng giảm, giá đã đến key h4 thì mình sell thôi :))

à. vậy biết đâu nó phóng lên tới fibonaci quan trọng thì mới xuống thì sao… còn một chút nữa là tới rồi mà b :))

ủa m thấy b sell khung m15 :smiley:

1 Likes

mình cũng vào cả m5 đẻ soi key để limits ấy :))