Quy tắc Hội Quán: Mọi thành viên cần đọc khi tham gia

@tranchuyen Tổng hợp các chủ đề không thể bỏ qua tại Hội Quán

1 Likes

Cảm ơn bạn nhé :star_struck: :star_struck: :star_struck:.

2 Likes

Do có phần thư viện rồi nên mình không ghim bài đấy lên nữa đấy.

dạ vâng anh. Em có đánh dấu trang rồi ạ, vì thấy phần ý tiện mà toàn bài hay thi thoảng rảnh vòa đọc lạ em thấy tiện.

Thế để mình ghim lại cho mọi người tiện đọc

1 Likes

Em cảm ơn anh. :heart_eyes: :heart_eyes: :heart_eyes: :heart_eyes:

À hiện tại nó vẫn đang được ghim ở mục thông báo đấy bạn. Chắc do bạn đọc rồi nên theo mặc định nó sẽ tự trôi xuống phía dưới

2 Likes