Thắc mắc keylevel quan trọng

Trong khóa học cụ thể ở chương 8.1 a Medio có xác định kl quan trọng đầu tiền (hình 1)


Hình 1

Và sau đó khi giá chạy lên trên thì e hơi thắc mắc là tại sao kl quan trọng lại dịch chuyển lên trên như trong hình 2 mà a Medio nhắc đến.


Hình 2

Vì e xem trên youtube thì đoạn kl ở hình 2 thường được gọi là kl fake nên hơi thắc mắc đoạn này.
Mong mn giải thích giúp e ^^

Mình cũng đang thắc mắc nhưng chắc là ban đầu a Trung làm theo khái niệm klvqt là cái đáy dẫn đến đỉnh cao nhất rồi từ từ về sau mới lọc nhiễu và xác định chính xác klvqt để người mới thích nghi dễ dang hơn