Tuần 29/3 - 02/4 GU sách giáo khoa 3R

  • tuần vừa qua với trình độ của mình ở cặp GU mình chỉ nhìn thấy mỗi 1 kèo đẹp mong ae cho ý kiến.
11 Likes

Này đúng chuẩn sgk luôn. Chúc mừng bạn nhé. Cặp này hôm đó mình nhìn ở TF M15 thấy nó đi sao sao nhiễu quá nên cũng không vào được lệnh. Nhìn ở H1 như của bạn rất rõ ràng :smile::grin:

1 Likes

rất cơ bản mà mình đánh toàn ra thua, chúc mừng bác

1 Likes

cảm ơn bác nhá. bác thua là để lấy thêm kinh nghiệm thôi

hi cảm ơn cái bài chọn kLv rõ ràng để trade của b. tuần này mình đại thắng ở GJ và 1 lệnh GU

2 Likes

Thị trường giống nhau, người nhìn ra, người chưa nhìn ra. Chúc mừng bạn!

Chúc mừng bạn nhé, tuần chỉ cần 1 lệnh chuẩn 3R là đạt chỉ tiêu mà sao khó quá :frowning:

1 Likes

Nice bro. Chỗ bạn bảo gióng sang không là gì cả thì mình thấy đó là key quan trọng m15 xu hướng giảm chính. Hóng bài trader không dấu dốt để xem cách nhìn thị trường của ad Trung.

1 Likes