Vào lệnh xác nhận - Confirm Entry như thế nào cho "chuẩn"?

smc có bos và choch nha, cẩn thận k nhầm tạo sw low hoặc sw high r thì phải bos lần nữa mới confirm

2 Likes


Các bạn có thể xem qua ví dụ 2 trong video “Dời STOPLOSS thế nào cho hợp lý” trên youtube của ad medio, từ phút thứ 13. Nếu theo cttt medio thì xu hướng chính m15 vẫn đang tăng, còn theo cttt SMC thì xu hướng chính đã đảo chiều từ tăng chuyển thành giảm.Chart UCAD ngày 28/01/2021.

2 Likes

Theo mình tìm hiểu thì SMC sau khi phá đáy mới chỉ là dấu hiệu giảm, còn phải đợi 1 lần hồi lên tạo đỉnh sau đó phá đáy tiếp (CHoCH xong rồi BOS) thì mới gọi là confirm đảo chiều. Vì trong SMC sẽ có 1 cái gọi là Liquidity grab có nghĩa là nó phá đáy tạo ra đỉnh cao nhất để lấy thanh khoản của những người mua rồi sẽ lại tăng phá đỉnh tiếp 1 lần nữa. Nên SMC phải đợi 2 lần mới coi là hình thành xu hướng giảm.

2 Likes

chào bác, em cũng mới tìm hiểu về SMC, dưới đây là góc nhìn của em theo SMC, nếu có sai xót chỗ nào mong bác góp ý thêm, em có chú thích ở trong hình ạ.

1 Likes