Xác định keylevel quan trọng giúp em với


1 Likes

vùng s2 nhé bạn vùng 1 để ý cái cây nến đỏ hồi đầu tiên

Thank bác nhé,may quá

Trích dẫn

Bạn quan sát kỹ đoạn này là phá vỡ giả nhé

1 Likes

theo e thì lại thấy keylevel 1 đã trở thành keylevel QT mới rồi. e dóng râu và vẽ đường Xh này k biết chính xác chưa.

1 Likes

Đây là phá giả của phá giả. Theo Medio thì nên bỏ qua

1 Likes
2 Likes

Bác nhận định sai r,keylevel 2 mới là kelevel quan trọng nhé

1 Likes

Bạn ơi, nhớ rõ nội quy HQ nhé.

1 Likes

Bài viết của bạn vi phạm nội quy của Hội quán nhé.

2 Likes