Xin hỏi đỉnh mới trong trường hợp này?

Mọi người cho em hỏi đỉnh mới trong trường hợp này ạ?

Bạn nên hỏi về cái quan trọng là KLV hoặc đỉnh đáy cũ để tìm điểm vào lệnh

1 Likes

Theo mình vẫn đang là xu hướng giảm và đang hồi về có đỉnh đáy thôi

1 Likes

Từ H1 tới M5 nều giá 1 cây nên , cây sau đóng nến dưới râu nến cây trước
mình nghĩ là phá giả
bác hỏi đỉnh mới thì mình nghĩ là 2
nhưng phá qua đỉnh 1 chưa thì mình nghĩ là chưa
xấu đừng trade bác nhé :smiley: :smiley:

2 Likes

Cảm ơn bạn, mình đợi thôi :slight_smile:

1 Likes

Vâng cảm ơn bạn nhiều